• English

Tính năng

+ Forward là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. 

+ Phí giao dịch hối đoái: Khách hàng không phải trả phí giao dịch hối đoái đối với giao dịch kỳ hạn.

+ Tỷ giá mua bán ở mức hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.

+ Kỳ hạn giao dịch: Tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày.