• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

Là dịch vụ KienlongBank cung cấp cho khách hàng cần:

+ Chốt trước tỷ giá mua bán ngoại tệ nhằm bảo hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh biến động giá cho các khoản thanh toán, nhận thanh toán ngoại tệ trong tương lai.

+ Thực hiện giao dịch với quy mô lớn tương ứng với nhu cầu trên vốn kinh doanh giới hạn.