• English

Tình hình hoạt động của Ngân hàng Kiên Long từ năm 1995 - 2006

Ngày 26/03/1995 các thành viên sáng lập đã tổ chức Đại hội lần đầu tiên với 25 cổ đông. Sau gần 6 tháng chuẩn bị Ngân hàng TMCP Kiên Long đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0056/NH-GP ngày 18/09/1995. UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép thành lập số: 1115/GP-UB ngày 02/10/1995. Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 10/10/1995.

Quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh những thuận lợi, Ngân hàng cũng gặp không ít những khó khăn trở ngại mà có lúc tưởng chừng không trụ được. Nhưng với sức phấn đấu vượt bậc của tập thể Cán bộ nhân viên Ngân hàng, con thuyền Kiên Long không những đã vượt qua sóng gió, mà còn tự khẳng định mình trên thương trường.

Hiện nay mạng lưới hoạt động của Ngân hàng trải rộng trên toàn tỉnh Kiên Giang, kể cả huyện đảo Phú Quốc nơi có nhiều tiềm năng phát triển. Hội sở khang trang đặt tại thành phố Rạch Giá là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang. Các đơn vị trực thuộc gồm 02 chi nhánh: Chi nhánh Rạch Giá và Chi nhánh Bến Nhứt, 08 Phòng giao dịch: PGD số 02 phố Kinh B, PGD số 03 thị trấn Giồng Riềng, PGD số 04 thị trấn Kiên Lương, PGD Rạch Sỏi Phường Rạch Sỏi, PGD Hà Tiên thị xã Hà Tiên, PGD Phú Quốc huyện Phú Quốc, PGD Tân Hiệp và PGD Kinh 8 tại huyện Tân Hiệp.

Với mục tiêu là mở rộng qui mô hoạt động phù hợp với năng lực quản lý của Ngân hàng, phát triển nhanh nhưng đảm bảo tính an toàn và hiệu quả; chính vì vậy tốc độ tăng trưởng của Ngân hàng Kiên Long luôn được duy trì ở tốc độ cao và hoạt động an toàn, hiệu quả.Sự tăng trưởng của Ngân hàng được thể hiện cụ thể qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

  • Vốn điều lệ tăng từ 1,2 tỷ đồng năm 1995 lên 290,003 tỷ đồng năm 2006, tăng hơn 240 lần.
  • Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Năm 2004 là 8,38%, năm 2005 là 9,70% và năm 2006 là 47,63%.
  • Vốn huy động tăng từ 3,4 tỷ đồng vào năm 1995 lên 493,027 tỷ đồng năm 2006, tăng gấp hơn 145 lần, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 42%.
Đạt được kết quả trên là do Ngân hàng thực hiện tốt công tác huy động vốn, cụ thể:
  • Đa dạng hoá các loại hình huy động phù hợp với tình hình cụ thể trên địa bàn hoạt động
  • Áp dụng mức lãi suất linh hoạt, hấp dẫn kết hợp với các chương trình quảng cáo, khuyến mãi,
  • Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ.
Có được nguồn vốn ổn định và tăng trưởng tốt, Ngân hàng Kiên Long đẩy mạnh hoạt động tín dụng:
  • Năm 1995 dư nợ chỉ đạt 3,1 tỷ đồng thì đến năm 2006 đã tăng lên 602,124 tỷ đồng tăng hơn 194 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 46%,
  • Chất lượng tín dụng luôn được Ngân hàng quan tâm hàng đầu, chính vì vậy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì ở tỷ lệ thấp: Năm 2004 là 1,93%, năm 2005 là 1,96% và năm 2006 là 1,92%.

Thanh toán thẻ, séc du lịch, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước, thu đổi ngoại tệ và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác thông qua tài khoản của khách hàng... bình quân tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 40%.

Kết quả họat động kinh doanh: Thực hiện tốt mục tiêu phát triển nhanh nhưng an toàn và hiệu quả, chính vì vậy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long liên tục tăng trưởng mạnh qua các năm (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 88%)

  • Lợi nhuận trước thuế năm 2006 đạt 25,225 tỷ đồng, tăng 11,061 tỷ đồng so với năm 2005 và tăng gấp 560 lần so với năm 1996 và gấp 25 lần so với năm 2000.
  • Có được hiệu quả họat động kinh doanh tăng trưởng cao qua các năm nên Ngân hàng Kiên Long đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước (năm 2006 nộp NSNN đạt trên 7,1 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2005) và đã nhận nhiều bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Kiên Giang,...

Ngân hàng Kiên Long cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, phúc lợi; tham gia các phong trào đoàn thể của ngành và của địa phương (Ngân hàng Kiên Long đã nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ...).

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và thực tế nguồn lực hiện nay, tập thể Cán bộ Nhân viên Ngân hàng Kiên Long quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu là đưa Ngân hàng Kiên Long trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.