• English

Thay đổi mức vốn điều lệ đợt II năm 2007 từ 580 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, ngày 23/02/2007 Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tăng vốn Điều lệ lên tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong năm 2007. Ngày 31/05/2007, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã tăng vốn điều lệ đợt I năm 2007 từ 290 tỷ đồng lên 580 tỷ đồng.

Qua thời gian hoạt động, ngày 15/11/2007 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long đã lập phương án tăng vốn điều lệ đợt II năm 2007 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ngày 26/11/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có Công văn số 250/NHNN- KG gửi Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc chấp thuận cho thay đổi mức vốn điều lệ đợt II năm 2007.

Theo đó, mức vốn điều lệ đợt II năm 2007 từ 580 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Hiện Ngân hàng TMCP Kiên Long đã gửi hồ sơ tăng vốn Điều lệ đợt II năm 2007 qua Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đang chờ sự chấp thuận của UBCKNN để tiến hành các thủ tục tăng vốn cho kịp với kế hoạch đã đề ra.

Dự kiến trong đợt phát hành kỳ này sẽ bán cổ phần tăng vốn cho cổ đông cũ và nhân viên Ngân hàng là 419.994 cổ phần (mệnh giá cổ phần: 1.000.000đ).

Trong đó bán cổ phần tăng vốn cho cổ đông cũ là 399.994 cổ phần, bán cho nhân viên Ngân hàng 20.000 cổ phần.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch chậm nhất đến ngày 31/12/2007, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.