• English

Tiện ích sản phẩm

+ Gửi tiền trực tiếp tại quầy hoặc có thể gửi tiền bằng phương thức điện tử;

+ Tiết kiệm và sinh lợi với lãi suất hấp dẫn.

+ An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

+ Gửi tiền một nơi, giao dịch nhiều nơi.

+ Được dùng để cầm cố, bảo lãnh, thế chấp vay vốn.

+ Được ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với KienlongBank.