• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiền gửi Có kỳ hạn là khoản tiền gửi trong một thời hạn nhất định với nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi.

Đối tượng và điều kiện: Khách hàng tổ chức.

Đặc tính:

  • Kỳ hạn gửi: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.
  • Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND, 50 USD, 50 EUR, 50 AUD hoặc 50 đơn vị ngoại tệ khác, hoặc theo quy định trong từng sản phẩm tiền gửi.
  • Lãi suất: Xem biểu lãi suất.
  • Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.