• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: 

E-Commerce là dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép khách hàng đang sử dụng thẻ ghi nợ nội địa KienlongBank có thể thực hiện thanh toán trực tiếp trên các website của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có chấp nhận thanh toán qua Thẻ ghi nợ nội địa của KienlongBank. 

Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

Điều kiện: 

+ Khách hàng phải có sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa KienlongBank.

+ Khách hàng bắt buộc phải đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking