• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tích:

+ Đồng tiền giao dịch: VND. 

+ Phương thức giao dịch: Qua tài khoản thẻ ghi nợ nội địa KienlongBank.  

+ Hình thức xác thực: Xác thực qua OTP bằng cách gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc OTP Hard Token. 

+ Thời gian thực hiện giao dịch:  Dịch vụ được cung cấp liên tục 24/7 tại các website của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của KienlongBank và/hoặc đối tác của KienlongBank.

Tiện ích:

+ Được hưởng các tiện ích từ việc sử dụng thẻ ATM theo quy định hiện hành của KienlongBank. 

+ Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. 

+ Thanh toán nhanh chóng tiện lợi an toàn, giảm rủi ro so với sử dụng tiền mặt thanh toán (mất cắp, tiền giả,…).

+ Được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên số dư tài khoản. 

+ Được tham gia các chương trình khuyến mãi liên quan đến thẻ của KienlongBank, của nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.