• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tích:

  • Đồng tiền giao dịch: VND. 
  • Phương thức giao dịch: Qua tài khoản Tthẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank.  
  • Hình thức xác thực: Xác thực qua OTP bằng cách gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc OTP Hard Token. 
  • Thời gian thực hiện giao dịch:  Dịch vụ được cung cấp liên tục 24/7 tại các website của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Kienlongbank và/hoặc đối tác của Kienlongbank.

Tiện ích:

  • Được hưởng các tiện ích từ việc sử dụng thẻ ATM theo quy định hiện hành của Kienlongbank. 
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. 
  • Thanh toán nhanh chóng tiện lợi an toàn, giảm rủi ro so với sử dụng tiền mặt thanh toán (mất cắp, tiền giả,…).
  • Được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên số dư tài khoản. 
  • Được tham gia các chương trình khuyến mãi liên quan đến thẻ của Kienlongbank, của nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.