• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Mua xe ô tô là khoản vay nhằm mục đích Mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc làm phương tiện đi lại, vận chuyển của chính doanh nghiệp; Vận tải hàng hóa hoặc hành khách; Kinh doanh mua bán xe.

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

Có tình hình tài chính lành mạnh và phương án kinh doanh khả thi; 

Hoạt động kinh doanh không bị thua lỗ, không bị mất cân đối vốn.