• English

Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG KIÊN LONG

Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng Kiên Long như sau:
I. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2012 (Thứ sáu).
II. Địa điểm: Nhà hàng Hoa Biển. Khu 16ha, Đường Nguyễn Hùng Sơn, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
III. Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Ngân hàng Kiên Long tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2012.
IV. Nội dung họp: Đại hội cổ đôngdự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011;
3. Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
5. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị KLB nhiệm kỳ VI (2008 – 2012);
6. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng.
      Các tài liệu được đăng tại website: www.kienlongbank.com từ ngày 21/04/2012.
Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được cổ đông ủy quyền dự họp).
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ Ngân hàng trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng chậm nhất là ngày 20/04/2012.
Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý vị vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách đăng ký trực tiếp tại Ngân hàng hoặc fax hoặc gửi giấy đăng ký qua đường bưu điện trước 16 giờ 30 phút ngày 25/04/2012 theo địa chỉ:
- Ngân hàng Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077.3877 538. Fax: 077.3877 539;
- Hoặc: Ngân hàng Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.(Người nhận: Ông Quốc Việt hoặc Cô Hạ Quyên). Điện thoại: 08.3933 3393 (ext: 678). Fax: 08.3930 9139.
Thông báo này thay cho Thư mời dự họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời. Rất mong sự tham dự của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp. (Nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý vị sau).
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)


Trần Hưng Thịnh