• English

So sánh thẻ

Loại thẻ Hạn mức tín dụng Phí thường niên Lãi suất Ưu đãi - tiện ích
Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Đăng ký ngay
500.000.000 VNĐ /năm 1%/năm
  • Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM tại Việt Nam có logo JCB; Miễn phí mở thẻ; Phạm vi sử dụng trên toàn cầu
  • Hạn mức sử dụng: Tối đa 500.000.000 VNĐ/Ngày 
  • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 200.000 VNĐ/Tài khoản
  • Hưởng ưu đãi, giảm giá và nhiều chương trình chăm sóc khác nhau tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ Kienlongbank và Tổ chức thẻ JCB. Chi tiết tham khảo tại thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB
Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongabnk JCB Classic

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongabnk JCB Classic

Đăng ký ngay
100.000.000 VNĐ /năm 1%/năm
  • Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM tại Việt Nam có logo JCB; Miễn phí mở thẻ; Phạm vi sử dụng trên toàn cầu
  • Hạn mức sử dụng: Tối đa 100.000.000 VNĐ/Ngày
  • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 50.000 VNĐ/Tài khoản
  • Hưởng ưu đãi, giảm giá và nhiều chương trình chăm sóc khác nhau tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ Kienlongbank và Tổ chức thẻ JCB. Chi tiết tham khảo tại thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB.