• English

Hướng dẫn lưu ký cổ phiếu Kienlongbank (KLB)

Cổ phiếu Kienlongbank (Mã CK: KLB) hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom. Các cổ đông chưa lưu ký cố phiếu KLB có thể liên hệ tại Kienlongbank theo địa chỉ sau để được hướng dẫn cách thức giao dịch cổ phiếu KLB:

- Cổ đông có thể liên hệ hoặc đến bất kỳ điểm giao dịch của Kienlongbank trên toàn hệ thống để được nhân viên hướng dẫn cụ thể.

- Hoặc cổ đông có thể liên hệ Phòng Đầu tư - Ngân hàng TMCP Kiên Long để được hướng dẫn. Thông tin liên hệ:

  • Phòng đầu tư - Ngân hàng TMCP Kiên Long
  • Số điện thoại: 028.3933.3393 - Ext: 717
  • Email: dautu@kienlongbank.com