• English

Hướng dẫn chuyển tiền giao dịch chứng khoán đối với Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Nhà đầu tư có thể nộp/chuyển tiền giao dịch chứng khoán thông qua tài khoản của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long. Thông tin tài khoản chuyển tiền:

Người nhận:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Số tài khoản nhận:

7104103

Tại:

Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Sài Gòn - TP.HCM

Nội dung:

Chuyền tiền vào tài khoản số 033CXXXXXX của...

(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản).