• English

Hồ sơ và thủ tục

Hồ sơ: Cá nhân dùng VND để mua ngoại tệ của KienlongBank thông qua các giao dịch giao ngay phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Giao dịch Ngoại tệ - Đồng Việt Nam:

+ Khách hàng bán ngoại tệ: 

- Bán ngoại tệ từ sổ tiết kiệm, trên tài khoản cá nhân: Khách hàng đến CN/PGD của KienlongBank mang theo CMND và sổ tiết kiệm (nếu có). 

- Bán ngoại tệ tiền mặt: Khách hàng đến CN/PGD của KienlongBank và lập bảng kê nộp tiền. 

+ Khách hàng mua ngoại tệ: Khi có nhu cầu mua, chuyển ngoại tệ để phục vụ các nhu cầu thanh toán học phí, đi du lịch, công tác…khách hàng liên hệ CN/PGD của KienlongBank để được hướng dẫn. 

Giao dịch Ngoại tệ - Ngoại tệ: Khi có nhu cầu giao dịch mua bán ngoại tệ - ngoại tệ, khách hàng liên hệ với CN/PGD của KienlongBank để thỏa thuận tỷ giá, ngày thanh toán, chỉ thị chuyển tiền, mức ký quỹ (nếu có), và ký hợp đồng giao dịch.