• English

Hồ sơ và thủ tục

Hồ sơ:

  • Giấy đề nghị mở tài khoản.(theo mẫu).
  • Hợp đồng mở và sử dụng TKTT.(theo mẫu).
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký hoạt động/Các giấy tờ khác theo quy định của Pháp luật.
  • Quyết định bổ nhiệm của người đại diện hợp pháp/Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán kèm bản sao giấy tờ tùy thân.
  • Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu (nếu có).

Thủ tục: Khách hàng điền thông tin vào hồ sơ và nộp tại quầy hoặc gửi bưu điện.