• Tiếng Việt

Tiết kiệm có kì hạn

0 VNĐ1.000.000.000 VNĐ
0 tháng60 tháng
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

(*) Tham khảo lãi suất Tại đây

Tiết kiệm tích lũy

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
0 VNĐ1.000.000.000 VNĐ
0 tháng60 tháng

Outstanding incentives when borrowing at Kienlongbank

High loan limit

Long loan period

Diverse mortgage

Simple loan profile

Deposit products at Kienlongbank are designed diversely,
suitable for all the needs of you and your family

Hiện tại bạn đang sống ở đâu?

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.