• English

ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH

  • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quốc tế (CPIA).
  • Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng lớn như Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và QLBN Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank), Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.
  • Bà gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 12/2021 - tháng 04/2023.
  • Bà được bầu giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.