• English

ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH

Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quốc tế (CPIA), Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng lớn. Giai đoạn từ tháng 12/2008 - 04/2015, bà đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và QLBN Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank). Từ tháng 06/2015 - tháng 07/2019, bà giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Từ tháng 07/2019 - tháng 04/2021, bà giữ chức Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank). Từ tháng 04/2021 - tháng 10/2021, bà đảm nhiệm vị trí Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.

Bà gia nhập KienlongBank và giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2023. Bà được bầu giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.