• English

ĐẶNG MINH QUÂN

  • Thạc sĩ Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Kế toán – Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cử nhân Luật học - Trường Đại học Huế, Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ - Trường Đại học Huế.
  • Ông Đặng Minh Quân có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong đó, giai đoạn từ 2003 - 2014, Ông đảm nhận các chức vụ quan trọng tại Sở Tài Chính Cà Mau như Thanh tra viên cấp 1, Giám định viên Tài chính - Kế toán, Phó trưởng Phòng Ngân sách.
  • Ông tham gia Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 04/2014 đến nay và nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.
  • Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.