• English

ĐẶNG MINH QUÂN

Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Cử nhân Luật học trường Đại học Huế, Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Huế.

Ông Đặng Minh Quân có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong đó, giai đoạn từ 2003 - 2014, ông đảm nhận các chức vụ quan trọng tại Sở Tài Chính Cà Mau như Thanh tra viên cấp 1, Giám định viên Tài chính - Kế toán; Phó trưởng Phòng Ngân sách.

Ông tham gia KienlongBank từ tháng 04/2014 đến nay và nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát. Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.