• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 84 tháng, không vượt quá thời hạn còn lại trên hợp đồng lao động.

Loại tiền vay: VND. 

Mức cho vay: Theo thời gian làm việc tính đến thời điểm vay vốn (t)

+ 12 tháng ≤ t ≤ 36 tháng: Tối đa 12 tháng thu nhập.

+ 36 tháng < t ≤ 60 tháng: Tối đa 15 tháng thu nhập.

+ 60 tháng < t: Tối đa 18 tháng thu nhập.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và vay thấu chi.

Phương thức giải ngân: Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của CBNV mở tại KienlongBank.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách và cải thiện đời sống.

+ Không cần tài sản bảo đảm.

+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.


Tin xem nhiều