• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

  • Thời hạn vay: Theo các quy định sản phẩm tương ứng nhưng không vượt quá 12 tháng.
  • Thời gian áp dụng: đến hết ngày 30/6/2021 và/hoặc chấm dứt trước hạn theo thông báo của Tổng Giám đốc. 
  • Loại tiền vay: VND. 
  • Mức cho vay: Tối đa 10 tỷ đồng/khách hàng
  • Lãi suất: Theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.
  • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay hạn mức. 
  • Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí

Tiện ích:

  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
  • Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của Kienlongbank: Bảo lãnh, chuyển tiền,…