• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: 

+ Mua bất động sản: tối đa 240 tháng;

+ Xây dựng sửa chữa nhà: tối đa 120 tháng;

+ Mua xe ô tô: tối đa 84 tháng;

+ Tiêu dùng, phục vụ đời sống: tối đa 84 tháng;

+ Sản xuất kinh doanh: tối đa 84 tháng;

+ Loại tiền vay: VND.

+ Mức cho vay: Tối đa 15 tỷ đồng

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

  • Bổ sung nguồn vốn thiếu hụt trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, mua ô tô/bất động sản.
  • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.