• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

+ Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.

+ Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

+ Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, Cho vay theo hạn mức.

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

+ Cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính khác của Ngân hàng.