• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 36 tháng, không vượt quá thời hạn còn lại trên hợp đồng lao động.

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: Theo thời gian làm việc tính đến thời điểm vay vốn (t)

+ 12 tháng ≤ t ≤ 36 tháng: Tối đa 03 tháng thu nhập và không quá 100 triệu VND.

+ 36 tháng < t ≤ 60 tháng: Tối đa 05 tháng thu nhập và không quá 100 triệu VND.

+ 60 tháng < t: Tối đa 07 tháng thu nhập và không quá 100 triệu VND.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phương thức thu nợ: 

+ Ngày trả nợ vay phù hợp với ngày chi lương hàng tháng của CBNV.

+ Nợ gốc chia đều trả hàng tháng tính trên tổng thời hạn vay vốn.

+ Lãi trả hàng tháng tính trên dư nợ thực tế.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách và cải thiện đời sống.

+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

+ Thời gian vay linh hoạt.

+ Tín chấp hoàn toàn, không cần tài sản thế chấp, cầm cố.


Tin xem nhiều