• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

  • Thời hạn vay: Tối đa 60 ngày.
  • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
  • Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị khoản phải thu.
  • Lãi suất: Theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.
  • Phương thức thu nợ: Gốc và lãi thu cuối kỳ.
  • Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích

  • Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ cao/giá trị hợp đồng ngoại thương.
  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
  • Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của Kienlongbank: Bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, thanh toán quốc tế, mua – bán ngoại tệ,…