• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Tối đa 60 ngày.

+ Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

+ Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị khoản phải thu.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phương thức thu nợ: Gốc và lãi thu cuối kỳ.

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích

+ Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ cao/giá trị hợp đồng ngoại thương.

+ Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

+ Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của KienlongBank: Bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, thanh toán quốc tế, mua – bán ngoại tệ,…