• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.

Loại tiền vay: VND, ngoại tệ (USD). 

Mức cho vay: 

Tài trợ xuất khẩu có TSBĐ (phương thức thanh toán L/C, D/P, D/A, T/T, CAD): Tối đa 90% giá trị hợp đồng và không quá 95% chi phí thực hiện phương án.

Tài trợ xuất khẩu có một phần TSBĐ:

+ Phương thức thanh toán là L/C: Tối đa 85% giá trị L/C xuất và không quá 90% chi phí thực hiện phương án.

+ Phương thức thanh toán là D/P, D/A có thời gian trả chậm tối đa 90 ngày: Tối đa 70% giá trị hợp đồng và không quá 75% chi phí thực hiện phương án.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc cho vay từng lần.

Phương thức giải ngân: Theo tiến độ thực hiện hợp đồng.

Phương thức thu nợ: Thu phí, thu lãi, thu gốc từ tài khoản của khách hàng.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

  • Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ cao/giá trị hợp đồng ngoại thương.
  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
  • Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của KienlongBank: Bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, thanh toán quốc tế, mua – bán ngoại tệ,…