• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng.

+ Loại tiền vay: VND. 

+ Mức cho vay: Tối đa 80% tổng nhu cầu đầu tư của dự án.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phương thức giải ngân: Theo tiến độ đầu tư TSCĐ/dự án. 

+ Phương thức trả nợ: Thỏa thuận căn cứ vào khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng.  

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ /tổng vốn đầu tư cao.

+ Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

+ Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của KienlongBank: Bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán quốc tế,…