• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn sử dụng HMTC: Tối đa không quá 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại trên Hợp đồng lao động/Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết.

Loại tiền vay: VND.

Hạn mức thấu chi:

+ CBNV, CTV của KienlongBank: Tối đa 70 triệu VND (tùy chức danh).

+ CBNV của TCDN: Tối đa 01 tháng thu nhập, không quá 50 triệu VND.

Lãi suất: Theo quy định của KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Theo hạn mức thấu chi.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng.

+ Mức lãi suất ưu đãi chỉ tính theo từng ngày thấu chi.

+ Không cần tài sản đảm bảo.


Tin xem nhiều