• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn/Không kỳ hạn. 

Loại tiền gửi: VND, USD.

Lãi suất:  Tùy quy định ký quỹ của từng ngành nghề hoặc mục đích ký quỹ mà KienlongBank áp dụng lãi suất ký quỹ là có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn.

Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí

Sử dụng tài khoản:

  • Ký quỹ mở thư tín dụng (L/C) để đảm bảo thanh toán L/C phát hành tại KienlongBank.
  • Ký quỹ bảo lãnh để đảm bảo thanh toán cho chứng thư bảo lãnh do KienlongBank phát hành.
  • Ký quỹ để được phép hoạt động một số ngành nghề theo quy định của Nhà nước như kinh doanh lữ hành, hoạt động xuất khẩu lao động, hoạt động giới thiệu việc làm...

Quy định khác: Tùy loại hình ký quỹ mà Khách hàng được hoặc không được sử dụng số tiền ký quỹ trong suốt thời gian mà hoạt động giao dịch kinh doanh còn thực hiện.

Tiện ích:

  • Khách hàng được KienlongBank đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan.
  • Đảm bảo giao dịch kinh doanh được thực hiện đúng theo nội dung quy định trong hợp đồng. 
  • KienlongBank cam kết đứng ra thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện.