• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Theo quy định sản phẩm tương ứng mục đích vay vốn.

+ Loại tiền vay: VND.

+ Mức cho vay: Theo quy định sản phẩm tương ứng với mục đích vay vốn.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách và cải thiện đời sống.

+ Được áp dụng lãi suất cho vay CBNV KienlongBank và Công ty con của KienlongBank (có TSBĐ) từng thời kỳ.

+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.