• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh; thời gian sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng; nhu cầu phục vụ đời sống; khả năng trả nợ của khách hàng,…

+ Loại tiền vay: VND, ngoại tệ. 

+ Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay hạn mức. 

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Giải quyết nhanh chóng nhu cầu về vốn để tiến hành sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn.

+ Được xem xét cho vay theo thủ tục đơn giản: khách hàng không cần thực hiện thủ tục thế chấp, chỉ phải nộp cho Kienlongbank lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của khách hàng.


Tin xem nhiều