• English

VŨ PHẠM THÁI HÀ

Thạc sỹ Tài chính - Đại học Portsmouth, Anh Quốc

Ông Vũ Phạm Thái Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Điều hành; Phó Ban Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) từ tháng 6/2015 - 01/2021.

Ông gia nhập KienlongBank và giữ vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2023. Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.