• English

Ưu điểm nổi bật

Lãi suất đảm bảo

tỷ lệ sinh lời cao, cạnh tranh.
Xem thêm

Xác nhận khả năng tài chính

cho chủ tài khoản hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,... ở nước ngoài.
Xem thêm

Được uỷ quyền cho người khác

sử dụng tài khoản theo qui định.
Xem thêm

Đảm bảo vay vốn

hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long với lãi suất ưu đãi.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.