• English

Ưu điểm nổi bật

LÃI SUẤT

Điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

HẠN MỨC THẤU CHI

Tối đa 90% giá trị/mệnh giá của GTCG bằng VND.
Xem thêm

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

THẤU CHI TÀI KHOẢN

Chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.