• English

Ưu điểm nổi bật

Tiết kiệm thời gian giao dịch,

tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống,
Xem thêm

Được hưởng lãi suất

tiền gửi không kì hạn trên số dư TGTT,
Xem thêm

Được phục vụ nhanh chóng,

an toàn (do không phải đem tiền mặt)
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.