• English

Ưu điểm nổi bật

Giải ngân

Theo tiến độ đầu tư tài sản cố định/dự án và phù hợp với mục đích vay vốn
Xem thêm

Thời hạn cho vay

Tối đa 120 tháng.
Xem thêm

Được ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay

tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án.
Xem thêm

Lãi suất

Theo quy định trong từng thời kỳ của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.