• English

Ưu điểm nổi bật

Giải ngân

Theo tiến độ đầu tư TSCĐ/dự án.
Xem thêm

Thời hạn cho vay

Tối đa 120 tháng.
Xem thêm

MỨC CHO VAY CAO

Tối đa 80% tổng nhu cầu đầu tư của dự án.
Xem thêm

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.