• English

Ưu điểm nổi bật

Phương thức cho vay

Theo hạn mức tín dụng hoặc từng lần.
Xem thêm

Lãi suất

Theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Xem thêm

Thời hạn cho vay

 theo nhu cầu của Khách hàng được Ngân hàng TMCP Kiên Long thẩm định và phê duyệt.
Xem thêm

Loại tiền

VND; ngoại tệ.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.