• English

Ưu điểm nổi bật

Loại tiền cho vay

VNĐ, ngoại tệ.
Xem thêm

Ứng trước tiền hàng xuất khẩu

dựa trên bộ chứng từ hàng xuất thanh toán theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) hoặc tín dụng chứng từ (L/C)
Xem thêm

Lãi suất

Theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng Kiên Long.
Xem thêm

Phương thức cho vay

hạn mức tín dụng.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.