• English

Ưu điểm nổi bật

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

MỨC LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

Tính theo từng ngày thấu chi.
Xem thêm

Vay vốn

Không cần tài sản bảo đảm.
Xem thêm

Thời hạn thấu chi

Lên đến 12 tháng

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.