• English

Ưu điểm nổi bật

Xem thêm

Lãi suất

Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

Thời hạn thấu chi

Tối đa bằng ¾ thời hạn còn lại của HĐLĐ/HĐ dịch vụ và không quá 12 tháng.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.