• English

Ưu điểm nổi bật

Lãi suất

Điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

Thời hạn cho vay

Tối đa lên đến 84 tháng
Xem thêm

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

Mức cho vay

tối đa lên đến 1 tỷ đồng.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.