• English

Ưu điểm nổi bật

MỨC CHO VAY

Căn cứ theo điều kiện của Khách hàng.
Xem thêm

Lãi suất

Điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

Thời hạn cho vay

Linh hoạt theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.