• English

Ưu điểm nổi bật

Thời hạn cho vay

Tùy từng loại hình, thời hạn cho vay được TGĐ quy định cụ thể theo từng thời kỳ.
Xem thêm

Mức cho vay

Dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và trị giá của tài sản cầm cố và quy định của Ngân hàng Kiên Long từng thời kỳ.
Xem thêm

Phương thức trả nợ

Trả lãi hàng tháng; nợ gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ.
Xem thêm

Lãi suất cho vay

Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời điểm.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.