• English

Ưu điểm nổi bật

MỨC LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

Tính theo từng ngày thấu chi.
Xem thêm

Thủ tục đơn giản

xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

MỨC CHO VAY CAO

Tối đa 300 triệu VND.
Xem thêm

Thời hạn thấu chi

Tối đa đến 12 tháng
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.