• English

Ưu điểm nổi bật

Lãi suất

cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

Thủ tục đơn giản

xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

Mức cho vay

tối đa 90% giá trị/mệnh giá của GTCG.
Xem thêm

Thời hạn thấu chi

tối đa 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.