• English

Ưu điểm nổi bật

Thủ tục đơn giản

xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

Lãi suất

Điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

MỨC CHO VAY CAO

Tối đa 100% chi phí cần thiết đi làm việc ở nước ngoài.
Xem thêm

THỜI HẠN CHO VAY

Lên đến 36 tháng.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.