• English

Ưu điểm nổi bật

Thủ tục đơn giản

xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.
Xem thêm

Lãi suất

Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
Xem thêm

Số tiền vay

Tối đa 100% tổng các chi phí cần thiết đi làm việc ở nước ngoài và không vượt quá 150 triệu đồng.
Xem thêm

Thời hạn thấu chi

Lên đến 36 tháng.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.