• English

Ưu điểm

Phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Khám và chữa bệnh trong toàn khu vực ASEAN

Xem thêm

Quyền lợi

Quyền lợi được điều trị nội trú, ngoại trú, chăm sóc nha khoa, bảo lãnh viện phí

Xem thêm

Độ tuổi tham gia bảo hiểm

Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

Xem thêm

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và tự động gia hạn hàng năm

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.