• English

Ưu điểm

Bảo hiểm trọn vẹn trước ung thư và bệnh hiểm nghèo trọn đời

  • Từ 0 – 100 tuổi các bệnh hiểm nghèo.
  • Ung thư từ giai đoạn sớm nhất.
Xem thêm

Đóng phí ngắn

  • Chọn thời gian đóng phí từ 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.
Xem thêm

Đảm bảo 100%

  • Được cam kết Số tiền bảo hiểm đến 100 tuổi.
Xem thêm

Đồng hành hỗ trợ

  • Tổng đài bác sĩ tư vấn về ung thư, bệnh hiểm nghèo
  • Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.