• English

Ưu điểm

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời

Bảo vệ những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra

Xem thêm

Hưởng quyền lợi trọn đời

Chỉ với 20 năm đóng phí bảo hiểm

Xem thêm

Duy trì hoạt động

Duy trì hoạt động tài chính, được chăm sóc dài hạn 

Xem thêm

Thời hạn hợp đồng

Đến khi xảy ra một trong các trường hợp chấm dứt HĐBH.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.