• English

TRẦN THỊ THU HẰNG

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Trần Thị Thu Hằng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng. Giai đoạn 2011 - 2018, bà trải qua các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). 

Bà từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tại Tập đoàn lớn. Bà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 26/05/2021. Bà tái đắc cử Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.