• English

TRẦN NGỌC MINH

Sinh năm 1984, Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng. Ông Minh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Ông từng nắm giữ các vị trí quản lý tại Ngân hàng (Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Trưởng Phòng Thẩm định Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt), Phụ trách Tài chính (Giám đốc Nguồn vốn kiêm Trưởng Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn Sunshine, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty TNHH Đầu tư SSF). Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 07/01/2021.