• English

Tính năng - Ưu điểm

Tính năng

+ Chi lương vào tài khoản thẻ ghi nợ của nhân viên công ty được mở tại KienlongBank. 

+ Dịch vụ hỗ trợ: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ... để nhận tin nhắn thay đổi số dư, kiểm tra thông tin tài khoản, thanh toán hóa đơn và chuyển tiền trong và ngoài hệ thống KienlongBank. 

Xem thêm

Ưu điểm

+ Miễn phí phát hành thẻ cho nhân viên.

+ Miễn phí chuyển khoản nội bộ KienlongBank.

+ Dịch vụ chi hộ tự động, thời gian chi theo yêu cầu của khách hàng.

+ Hưởng các ưu đãi khuyến mại đối với thẻ ghi nợ mà KienlongBank phát hành.

+ Thời gian và thủ tục chi lương nhanh chóng, đơn giản, chính xác, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

+ Trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục 24/7.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.