• English

Tính năng

- Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ Internet banking và tại quầy. Khách hàng có thể có hoặc không có tải khoàn KienlongBank đều thực hiện chuyển được. 

- Thời gian giao dịch: 

+ Khách hàng giao dịch qua Internet Banking bất cứ lúc nào thuận tiện;

+ Khách hàng giao dịch tại quầy theo giờ giao dịch tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch nơi khách hàng đến giao dịch.

- Miễn phí gửi SMS đến khách hàng nhận.